Višja jubilejna nagrada za člane

Na podlagi 4. člena ANEKSA h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS članom našega sindikata pripada 20% višja jubilejna nagrada (jubilejne nagrade se podeljujejo ob deseti, dvajseti, trideseti oz. štirideseti obletnici dela v javnem sektorju).

Zahtevo za izplačilo jubilejne nagrade vloži sindikat na predlog člana.

Obrazec za vlogo za člane UL FE: odt, docx, pdf
Obrazec za vlogo za člane UL FRI: odt, docx, pdf