Včlani se

Zaposleni na Fakulteti za elektrotehniko:
Izpolnjeno in podpisano pristopno izjavo (PDF)

Zaposleni na Fakulteti za računalništvo in informatiko:
Izpolnjeno in podpisano pristopno izjavo (PDF, docx)

Upokojenci:
V sindikatih UL FE in UL FRI omogočamo članstvo tudi po upokojitvi. Takšno članstvo nudi vse ugodnosti rednega članstva. Sindikalna članarina za upokojene uslužbence je 7€ na mesec, ki jih nakazujejo direktno na račun Sindikata UL FE (možno je seveda tudi plačilo celotne letne članarine 84 € v enem znesku):
Sindikat UL FE
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Št. računa: 03160-1000038060 (pri SKB d.d.)

Skupaj smo močnejši!