Višja jubilejna nagrada za člane

Na podlagi 4. člena ANEKSA h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS članom našega sindikata pripada 20% višja jubilejna nagrada (jubilejne nagrade se podeljujejo ob deseti, dvajseti, trideseti oz. štirideseti obletnici dela v javnem sektorju).

Zahtevo za izplačilo jubilejne nagrade vloži sindikat na predlog člana.

Obrazec za vlogo za člane UL FE: odt, docx, pdf
Obrazec za vlogo za člane UL FRI: odt, docx, pdf

Pripombe k analizi plačnega sistema javnega sektorja in predlogi za dopolnitev

Pozdravljamo izdelavo analize plač v javnem sektorju, ki predstavlja nujno potreben pripomoček pri spreminjanju plačnega sistema, ki ga predlaga vlada. A analiza delovanja sistema je eno, niz razdrobljenih grafov, ki nimajo jasnega metodološkega temelja, prav tako pa ni jasno, kaj želijo sporočiti, pa nekaj povsem drugega. Continue reading Pripombe k analizi plačnega sistema javnega sektorja in predlogi za dopolnitev

Upokojenci

V sindikatih UL FE in UL FRI omogočamo članstvo tudi po upokojitvi. Takšno članstvo nudi vse ugodnosti rednega članstva. Sindikalna članarina za upokojene uslužbence je 7€ na mesec, ki jih nakazujejo direktno na račun Sindikata UL FE (možno je seveda tudi plačilo celotne letne članarine 84 € v enem znesku):

Sindikat UL FE
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Št. računa: 03160-1000038060 (pri SKB d.d.)