O sindikatu

V Sindikat UL FE se združujemo zaposleni na Fakulteti za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani.

V Sindikat UL FRI se združujemo zaposleni na Fakulteti za računalništvo in informatiko, Univerze v Ljubljani.

Sindikata UL FE in UL FRI sta del Neodvisnega sindikata delavcev Ljubljanske univerze, ki je reprezentativni sindikat za področje visokega šolstva v Republiki Sloveniji in član Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije.

Prijazno vabljeni k premisleku o morebitnem članstvu v sindikatu. Ta ima namreč, poleg družabno-razvedrilne, tudi neko bolj smiselno funkcijo. Sindikati so v prvi vrsti združenja, ki se ukvarjajo s položajem, pravicami in interesi delavcev; so tudi solidarnostna gibanja, ki v svoji ideologiji in praksi jemljejo pod svoje okrilje (manj opolnomočene) zaposlene, ki so v razmerju do delodajalcev že po svoji naravi v podrejenem položaju.

Trenutno se za delavce v javnem sektorju dogajajo pomembne stvari – prenova celotnega plačnega sistema, ki jo želi izvesti vlada. Nasproti vladi in za delavce se postavljajo prav sindikati; vlada s svojimi predlogi ščiti sebe in svoj proračun, sindikati pa delavce in njihovo dobrobit. Samo sindikati so tisti, ki nam bodo izpogajali boljša in dostojnejša izhodišča za delo in plačilo na vseh ravneh JS.

Podprimo jih. Tudi s članstvom.

Skupaj smo močnejši!