Galerija

Sindikalni izlet 2017 – Makedonija: Orhid, Naum, Prespanjsko, Bitola, Skopje

Sindikalni izlet 2016 – Portugalska

Sindikalni izlet 2015 – Biseri Donave: Dunaj, Bratislava, Budimpešta

« of 2 »