Aktivnosti

Varovanje gmotnega in socialnega položaja ter temeljnih pravic in dostojanstva zaposlenih.

Uveljavljanje pomena visokošolskega izobraževanja in znanosti v slovenski družbi.

Organizacija družabnih dogodkov za zaposlene: izleti, pikniki, prireditev dedka Mraza za otroke…

Aktivna razprava članov o delavskih pravicah in interesih