Zvišanje premij DPZ in plač dela zaposlenih na univerzah

Z letom 2018 začnejo veljati nekatere spremembe za zaposlene na univerzi, med drugim:

  • nova lestvica zneskov skupnih pokojninskih premij, ki so bile objavljene v Ur. l. RS št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017,
  • zvišujejo se osnovne plače delu zaposlenih na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Povzetek Aneksa h KPVIZ iz 2015),
  • preneha veljati omejitev pri številu dni letnega dopusta, ki jo je uveljavil ZUJF,
  • preneha t. i. »prisilna upokojitev« za vse, ki bodo polne pogoje za upokojitev izpolnili v letu 2018,
  • preneha veljati tudi prepoved sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb v javnem sektorju.

Več informacij je v dopisu SVIZ-a.