Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju

Med vlado in sindikati javnega sektorja je bil dosežen dogovor, ki se mora sicer še uskladiti znotraj sindikatov, a bo najverjetneje dobil podporo. Dogovor predvideva, med drugim, 1000 evrov regresa za tiste z najnižjimi dohodki do 16. plačnega razreda, odpravljanje anomalij – novi plačni razredi bodo določeni prihodnje leto, odpravo vseh varčevalnih ukrepov v letu 2018… (več v prilogah).

Priloge: