Upokojenci

V sindikatih UL FE in UL FRI omogočamo članstvo tudi po upokojitvi. Takšno članstvo nudi vse ugodnosti rednega članstva. Sindikalna članarina za upokojene uslužbence je 7€ na mesec, ki jih nakazujejo direktno na račun Sindikata UL FE (možno je seveda tudi plačilo celotne letne članarine 84 € v enem znesku):

Sindikat UL FE
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Št. računa: 03160-1000038060 (pri SKB d.d.)